vrijdag 29 november 2019: TP congres, Utrecht
dinsdag 3 december 2019: QuickSleeper Introductieavond, Sneek
vrijdag 6 december 2019: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
zaterdag 7 december 2019: KLTV Wintermeeting Limburg, Genk
dinsdag 10 december 2019: QuickSleeper Introductieavond, Apeldoorn
vrijdag 10 januari 2020: NVVRT Congres, Utrecht
vrijdag 17 januari 2020: PARO Congres (van Hoytema stichting), Amsterdam
vrijdag 24 januari 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam

vrijdag 7 februari 2020: Congres PIJN2020, Amsterdam
vrijdag 14 februari 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
19-21 maart 2020: Dental Expo, Amsterdam
20-21 maart 2020: Voorjaarscongres NVvk & VBTGG, Apeldoorn
vrijdag 24 april 2020: QuickSleeper Terugkomdag, Amsterdam
vrijdag 27 maart 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 24 april 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 15 mei 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam

vrijdag 29 mei 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 26 juni 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 26 juni 2020: QuickSleeper Terugkomdag, Amsterdam
vrijdag 25 september 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 30 oktober 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 27 november 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam
vrijdag 11 december 2020: QuickSleeper Masterclass, Amsterdam